Investeringsfocus

Regio: Nederland
Omzet: 5 tot 25 miljoen euro
Investering per deelneming: Tot 5 miljoen euro
Situatie: Urgent en niet- urgent

Sectorclusters

De participaties van Momentum Today zijn flexibele, zelfstandige bedrijven met hun eigen specialisme binnen bepaalde marktclusters. Op dit moment is Momentum Today actief in de volgende sectorclusters:

Consumer Products
Onder dit cluster vallen productiebedrijven van consumentengoederen in de food en non-food industrie. Dit cluster omvat producten die via retail-, franchise- of dealerorganisaties of speciale retail outlets de consument bereikt.

Packaging
Dit cluster omvat bedrijven in de verpakkingsbranche. Dit zijn producenten en distributeurs van verpakkingsmaterialen, verpakkingsmachines en de hieraan gerelateerde dienstverlening.

Equipment manufacturing
Fabrikanten van kapitaalgoederen, machines en productiesystemen vallen in dit cluster.

Zakelijke dienstverlening
In dit cluster vallen bedrijven die zakelijke diensten verlenen aan doorgaans industriƫle bedrijven binnen en buiten de eigen investeringsclusters. Dit omvat onder andere consultancy, opleidingen, subsidiemanagement, software ontwikkeling, engineering, maintenance en facilitaire dienstverlening.