Aanpak

Met het uitgebreide en ervaren team van Momentum Today wordt er snel gehandeld. Dit wordt gedaan door meerdere senior partners in te zetten en gebruik te maken van het uitgebreide netwerk aan specialisten van Momentum Today. Momentum Today is zich bewust van het feit dat elke onderneming verschillend is en dus een specifieke aanpak nodig heeft. Desalniettemin hanteert Momentum Today een globaal plan van aanpak dat voor iedere participatie hetzelfde is: stabiliseren, versterken en groeien. Momentum Today dient als klankbord en sparringpartner, maar biedt ook concrete operationele versterking van directie en managementteam.
Deelnemingen van Momentum Today blijven volledig zelfstandig opereren binnen een cluster van bedrijven die elkaar onderling kunnen versterken.

1. Stabiliseren
De betrokkenheid van Momentum Today start, indien nodig, met het stabiliseren van het primaire bedrijfsproces op financieel, organisatorisch, operationeel en commercieel gebied. Dit wordt als volgt aangepakt:

 • Werkkapitaal verbeteren
 • Maatwerk financiering
 • Kostenstructuur aanpassen
 • Zorgen voor een stabiele cashflow
 • Het versterken van zwaktes in de organisatie

2. Versterken

Zodra de continuïteit is veiliggesteld, wordt er een plan opgesteld in samenwerking met het management en de andere betrokkenen. Momentum Today stelt samen een plan op gericht op de korte termijn maatregelen die nodig zijn om de onderneming te versterken en om de realistische lange termijn doelstellingen te behalen. De speerpunten van het korte- en lange termijn plan zijn als volgt:

 • Herdefiniëren van de strategie
 • Operationele performance verbeteren
 • Product portfolio optimaliseren
 • Managementinformatie verbeteren en bedrijfsvoering rationaliseren
 • Management operationeel ondersteunen bij de realisatie van verbeterplannen

3. Groeien

Momentum Today legt de focus van investeringen binnen een beperkt aantal sectoren, waardoor de synergie optimaal wordt benut. Bedrijven in dezelfde sector blijven zelfstandig opereren binnen de cluster van bedrijven die elkaar onderling kunnen versterken. Momentum Today pakt dit als volgt aan:

 • Innoveren
 • Implementeren World Class Manufacturing
 • Overnames (buy and build strategie)
 • Business development