Investeringsstrategie

Momentum Today hanteert de volgende strategie: investeren, verbeteren, groeien.

Momentum Today investeert in bedrijven:

  • Bij bedrijfsoverdracht
  • Verzelfstandiging van bedrijfsonderdelen

Momentum Today verbetert bedrijven:

  • Ondersteuning bij procesoptimalisatie
  • Versterken van het verdienmodel
  • Verbinden in netwerken

Momentum Today zorgt dat bedrijven groeien:

  • Lange termijn horizon
  • Internationalisering
  • Verstrekken van groeikapitaal
  • Implementatie van World Class Manufacturing (WCM)

Momentum Today investeert voor de zeer lange termijn met de focus op verbeteren, groeien en uitbouwen.