INVEST

  • Bij bedrijfsoverdracht
  • Verzelfstandiging van bedrijfsonderdelen

IMPROVE

  • Ondersteuning procesoptimalisatie
  • Versterken van het verdienmodel
  • Verbinden in netwerken

GROW

  • Lange termijn horizon
  • Internationalisering
  • Verstrekken van groeikapitaal
  • Implementatie van WCM

Momentum Today

Momentum Today is een onafhankelijke, strategische en interactieve investeringsmaatschappij met de focus op kleinere tot middelgrote ondernemingen in Nederland. Momentum Today investeert niet alleen in bedrijven, maar ondersteunt en begeleidt de realisatie van lange termijn doelen. De focus van Momentum Today is ondernemingen opbouwen en laten uitgroeien tot synergetische bedrijven. Door het hanteren van een lange termijn visie brengt Momentum Today hun participaties naar een toppositie binnen het segment waarin zij actief zijn.

Daadkracht en Snelheid

Momentum Today kan snel in actie komen doordat zij beschikt over kapitaal in combinatie met operationele, financiële en juridische kennis en ervaring. Daarnaast beschikt Momentum Today over een uitgebreid netwerk met directe contacten bij banken, financieringsmaatschappijen en gespecialiseerde juristen en fiscalisten. Door snel te handelen wordt de waarde van de onderneming voor de korte termijn veiliggesteld. Nadat de continuïteit is verzekerd, richt Momentum Today zich op de groei voor langer termijn. Momentum Today gaat complexe en financieel of operationeel urgente situaties niet uit de weg.

Neem contact op

Momentum Today is een onafhankelijke investeringsmaatschappij met focus op kleinere midsize ondernemingen in Nederland. Momentum Today investeert in bedrijven actief in de focus clusters en heeft daarbij een lange termijn horizon zonder exit strategie.

Holthesedijk 8, 5825 JG Overloon

06 14 55 59 89

info@momentumtoday.nl